Startup Project: Citymap
Download


CityMap reklam və kataloq saytı olub, əsas iş prinsipi hüquqi şəxslərin (şirkətlərin), habelə fiziki və fərdi şəxslərin rahat və genişlənmiş axtarışını həyata keçirə bilməkdir. CityMap vasitəsilə bir çox insanlar yaxınlıqda yerləşən axtardığı peşə sahiblərini, həmçinin müəssisələri daha rahatlıqla tapa bilir, başqa sözlə, bu platforma müştəri ilə öz məhsulunu və ya xidmətini təklif edənlər arasında əlaqə yaradır. CityMap is a platform of advertisements and catalogs, which offers a convenient and enhanced search of legal entities (companies), as well as individuals. Through the platform, the user can easily locate persons and enterprises nearby in services of which he/she is interested in, as CityMap establishes a connection between the client and those who offer their products or services.