Startup Project: Camtouch
Download


CamTouch istənilən səthi interaktiv səthə (multimedia löhvəsi kimi) çevirməyə imkan verən kompleksdir. Xüsusi stilus vasitəsilə səthi idarə etmək mümkündür. Kompleks kamera, stilus və proqram təminatından ibarətdir. İşi görmək üçün kompüter proqram təminatını qurmaq, kameranı işə salmaq və səthi seçmək lazımdır. Stilusun köməyilə kompüter siçanının imkan verdiyi bütün funksiyaları etmək mümkündür. CamTouch is a set that allows you to turn any flat surface into an interactive one (like a multimedia board). Such a surface can be controlled with a special stylus. The set consists of: a camera, a stylus and software. To work, you need to install the software on the computer, connect the camera and select a surface (image from the projector or monitor). Using the stylus, you can perform all the actions that a computer mouse can do: draw, move, select.