Startup Project: General Reporting Platform (GRP)
Download


Layihəmiz təhsilin və müəllim valideyn, tələbə universitet arasında olan kommunikasiyanın problemləri üzərində qurulub. Universitetdə tələbələri biz bir sıra imkanlarla: imtahan cavablarını, ev taşırıqlarını, layihələr və xəbərlər və.s bildiriş, sms və elektron poçt vasitəsi ilə öyrənməyi təmin edəcəyik. Faydalı veb-saytı, Android və IOS tətbiqlərlə mükəmməlləşdirilmişdir. Universitet həyatının cətinlikləri ilə yanaşı, biz məktəb həyatının da çətinliklərini düzəltməyə çalışacağıq. Bildiyimiz kimi bugün valideynlər məktəblə əlaqə qurmağa və övladlarının təhsilinə çox vaxt ayıra bilmirlər. Bu problemlərin böyük bir hissəsinin həllini tapmağa bizim layihə kömək olacaq. Our project is mainly based on the educational and communicational problems between students and university, parents and school. For university we will provide a range of opportunities to get their marks, home tasks, projects, news and so on by notification, messenger, e-mail. There is a very useful website, which is supported by applications on IOS and Android platforms. Beside problems related to university, we want to reduce problems in school life. In the modern reality, parents have no enough time to communicate with school, in order to look after the education of their children. So we have a great range of decisions to solve main part of these problems.