Startup Project: GardenX
Download


GardenX – elektronik və softver həllərlə birləşdirilmiş ağıllı dibçəkdir. İçinə yerləşdirilmiş elektronik qurğu və torpağa yerləşdirilmiş sensorlar dibçəkdəki nəmliyə uyğun olaraq bitkinin avtonom olaraq sulanmasını təmin edir, mobil tətbiq vasitəsilə bitki haqqında sahibinə lazımi məlumatları yollayır. GardenX is a smart plantpot that combines electronic and software solutions. With electronic components and sensors installed within soil, the pot provides autonomous watering of the plant according to its water level and sends the owner the necessary information on the plant via mobile application.