Startup Project: Zero
Download


Layihə modernləşdirilmiş və maksimum dərəcədə kompaktlaşdırılmış suda üzən aparatdır. Asan idarə olunma və pilotsuz olmasından əlavə aparatın iqtisadi baxımdan çox sərfəli olması onun üstün cəhəti sayılır. Layihənin məqsədi pilotsuz üzən aparatın su hövzələrində ölçü işləri aparmasıdır. Cihaz su sahəsinin dərinliyi, temperaturu, suyun çirklənməsini ölçüb və statistik məlumatlar şəklində göndərməsini həyata keçirir. The project is a modernized and compact-sized water drone. Easy and unmanned control is an advantage in addition to low costs. The drone is supposed to conduct measurement works, including depth, temperature, pollution of water basin and present the collected data.