Startup Project: Wider
Download


“Wider” geniş ekranlı multivizoru 100 və daha artıq diaqonallı televizor və monitorların yüksək qiyməti, kompyüter, akustika və digər əlavə inteqrasiya sistemlərinə ehtiyac olunması, plazma və LED texnologiyalarına əsaslanan geniş ekranlı qurğuların nəqliyyatı və istismarı ilə bağlı yaranan risklər kimi problemlərin həlli olaraq meydana gəlmişdir. “Wider” “hamısı birində” həlli kimi, böyük panorama ekranında effektiv görünüş yaradan qurğu olub, eyni zamanda bir neçə tətbiqlə işləmə imkanı yaradır. Qısa müddətdə sökülüb yığılması, konstruksiyanın rahat daşınmasını təmin edir. Hazırlanan cihaz eyni zamanda müxtəlif məbələrdən olan məlumatların vahid kontent məkanın toplanmasını, bununla da, məlumatların sinxron qəbulunu təmin edir. Wider is a wide-screen multivisor that offers a solution to a number off problems, including high-cost of 100+ diagonal TV sets, a need for computer, acoustics and other integrated systems and risks arising from transportation and operation of LED technology- based wide display devices. As all in one solution, Wider offers an effective view on a large panoramic screen and at the same time provides an opportunity to work with a few applications. A short time required for dismantling and collecting of Wider provides convenient transportation. Simultaneously, the device secures information gathering of unified content space from different sources. Thus, it promotes synchronous adoption of information.